1. Inleidende bepalingen

In deze boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Hoofdboeker: de persoon die onder zijn/haar naam de boeking bij Casa de la Luz Polopos doet
 • Schriftelijk: in geschrift of elektronisch
 • Boekingsopdracht: de overeenkomst tussen de Hoofdboeker en Casa de la Luz Polopos, waarbij Casa de la Luz Polopos zich jegens de Hoofdboeker verbindt diensten te verlenen op het gebied van een vakantie, zijnde accommodatie (overnachting) en eventuele eetmogelijkheden.
 • Algemene boekingsvoorwaarden: deze Algemene boekingsvoorwaarden-Casa de la Luz Polopos
 1. Verantwoordelijkheden

De Hoofdboeker is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie aan Casa de la Luz Polopos die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft onder andere het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats en e-mail adres. Ook is de Hoofdboeker zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van een geldig reisdocument (zoals bijvoorbeeld een paspoort) en een passende verzekering (reisverzekering en/of  aanvullende ziektekostenverzekering).

 1. Boekingsopdracht

De Hoofdboeker dient voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende zichzelf en de (eventuele) andere reizigers aan Casa de la Luz Polopos te verstrekken.

Indien de hoofdboeker de boeking(en) wil annuleren of wijzigen, ontleent Casa de la Luz Polopos zich het recht om de daaraan verbonden kosten in rekening te brengen bij de Hoofdboeker.

Alle mededelingen van Casa de la Luz Polopos worden uitsluitend gericht aan de Hoofdboeker. Na akkoord op de offerte zal Casa de la Luz Polopos er naar streven binnen 2 dagen een factuur toe te zenden, doch uiterlijk binnen 5 dagen.

 1. Betalingsvoorwaarden

Bij het boeken van een verblijf bij Casa de la Luz Polopos dient Hoofdboeker een aanbetaling van 50% van de totale reissom te voldoen. Deze aanbetaling dient binnen 14 dagen na de datum van de factuur voldaan te worden. Het restant van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 4 weken voor de aankomstdag op de accommodatie door Casa de la Luz Polopos te zijn ontvangen. Boekt u uw reis bij Casa de la Luz Polopos binnen 4 weken voor aankomstdag, dan dient u de volledige reissom in 1 termijn te betalen binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is Hoofdboeker in verzuim en wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Als dit geschiedt, zal het bepaalde in artikel 5 (annuleringsvoorwaarden) van toepassing zijn. Voor zover in die situatie recht zou bestaan op restitutie van een deel van het bedrag, geschiedt deze restitutie uitsluitend aan de Hoofdboeker.

 1. Annuleringsvoorwaarden

Bij het annuleren van uw reservering brengt Casa de la Luz Polopos u de volgende kosten in rekening:

 • Tot 4 weken voor aankomst kunt u gratis annuleren.
 • Tot 2 weken voor aankomst brengen wij 25% van de totale reissom in rekening
 • Bij een annulering binnen 2 weken voor aankomst, brengen wij 50% van de totale reissom in rekening.
 1. Aansprakelijkheid

Casa de la Luz Polopos doet er alles aan om de vakantie tot een succes te maken. In geval van klachten zal Casa de la Luz Polopos zich inspannen om deze naar tevredenheid op te lossen. Mocht onverhoopt sprake zijn van schade dan gelden de navolgende regels:

De aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van de door Casa de la Luz Polopos ingeschakelde dienstverleners c.q. de eventuele daaruit voortvloeiende schadevergoedingsplicht is voor Casa de la Luz Polopos beperkt tot maximaal de reissom.

Casa de la Luz Polopos is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken, schade aan (persoonlijke) eigendommen, schade veroorzaakt door derden en andere factoren buiten Casa de la Luz Polopos’ schuld.

Casa de la Luz Polopos is niet aansprakelijk voor tijdelijke uitval c.q. storingen in en om het appartement van water- en/of energiehuishouding, internetverbinding, verwarmingsinstallatie, noch voor veranderingen van toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsingen en/of sluiten van winkels, bedrijven enzovoorts. Casa de la Luz Polopos zal, met binnen zijn vermogen liggende mogelijkheden, storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

Aan de voorzijde van Casa de la Luz Polopos is een eigen terrein, waar auto’s/motoren/fietsen van huurders geparkeerd mogen worden. Het parkeren geschiedt volledig op eigen risico. Casa de la Luz Polopos aanvaardt geen enkel risico, hoe ook genaamd, voor diefstal en/of beschadigingen, al dan niet door derden aangebracht, aan de auto/motor/fiets van de huurder.

De toegang tot het parkeerterrein geschiedt via een op een steile helling gelegen weg. Casa de la Luz Polopos aanvaardt geen enkel risico met betrekking tot het betreden van deze weg. Indien huurder de weg niet durft te betreden, kan de auto beneden aan de weg worden geparkeerd. Casa de la Luz Polopos aanvaardt ook hier geen enkel risico, hoe ook genaamd, voor diefstal en/of beschadigingen, al dan niet door derden aangebracht, aan de auto/motor/fiets van de huurder.

Daarnaast is Casa de la Luz Polopos niet verantwoordelijk voor slechte weersomstandigheden.

 1. Huisdieren

Indien u graag uw (huis)dier mee wilt nemen naar Casa de la Luz Polopos, zal dit bij de boeking aangegeven dienen te worden. Casa de la Luz Polopos zal dan bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Op het terrein van Casa de la Luz Polopos zijn reeds 5 dieren aanwezig: 2 middelgrote honden en 3 katten.

Indien Casa de la Luz Polopos toestemt in het mee brengen van uw (huis)dier, zijn kosten hiervan €10,00 extra per nacht.

 1. Aankomst- en vertrektijden

De aankomsttijd is vanaf 14:00 uur. De vertrektijd is uiterlijk 11:00 uur. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden, tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd. Hoofdhuurder dient uiterlijk op de dag vóór vertrek aan te geven hoe laat hij wil vertrekken.

Op de dag van vertrek dient het appartement schoon en netjes achtergelaten te worden:

 • Gebruikte handdoeken liggen op de grond;
 • Afval uit de badkamer deponeren in de grote afvalzak;
 • Afwas is gedaan of staat reeds in de vaatwasser.

Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur.

 1. Verplichtingen van de Hoofdboeker

Het appartement dient door de Hoofdboeker met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond met inachtneming van de rust, de omwonenden en de omgeving. Indien de Hoofdhuurder en/of zijn medehuurders zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan Hoofdhuurder met de medehuurders de verdere toegang tot het appartement worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom. De Hoofdboeker is hierbij het aanspreekpunt en verantwoordelijke persoon voor Casa de la Luz Polopos.

Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan het gehuurde appartement en/of inventaris, dient dit onmiddellijk (per email) aan Casa de la Luz Polopos te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. De Hoofdboeker is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade ook indien deze schade na vertrek geconstateerd wordt.

Het is ten strengste verboden in het appartementengebouw van Casa de la Luz Polopos te roken. Dit geldt voor binnen in het appartement alsmede in de gezamenlijke ruimtes. Indien toch geconstateerd wordt door Casa de la Luz Polopos dat er binnen gerookt is, zal er een extra schoonmaakploeg ingehuurd worden om het huis rookvrij te maken. Hieraan verbonden kosten zullen worden verhaald op Hoofdhuurder.

In geval van nood heeft verhuurder het recht het appartement te betreden.

 1. Annuleringen door Casa de la Luz Polopos

Casa de la Luz Polopos is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te annuleren. De Hoofdboeker heeft in dit geval recht op restitutie van de reeds betaalde reissom.

 1. Overheidsmaatregelen

Indien je wegens overheidsmaatregelen niet naar Zuid-Spanje af kunt reizen op het moment van je geboekte vakantie, gelden de onderstaande voorwaarden:

 • Je kunt de vakantie, in overleg met Casa de la Luz Polopos, tot maximaal 1 kalenderjaar naar achteren verplaatsen. De geboekte overnachtingen voor de geboekte periode (zijnde laagseizoen, hoogseizoen of piekseizoen) blijven staan. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
  • Extra kosten voor een mogelijke wijziging in seizoen worden wel doorgerekend voor het jaar waarin de originele boeking geplaats is.
  • Restitutie vindt niet plaats in het geval van een wijziging in seizoen.
  • Dezelfde regels voor beschikbaarheid gelden ook in dit geval. Reiziger heeft geen recht op voorrang op de mogelijk reeds geboekte reizen.
 • Een volledige restitutie van de (aan)betaling kan plaatsvinden, indien gewenst. De reservering wordt dan geannuleerd. De restitutie vindt plaats op een datum na de aanvankelijk geboekte vakantie.

Onder de geldende overheidsmaatregelen vallen de mogelijke reisbeperkingen die gelden voor de provincie Granada/Costa Tropical, of één van de provincies waar het vliegveld zich bevindt, te weten Almería en Málaga:

 • Een negatief reisadvies (zijnde het advies niet te reizen en/of het advies enkel noodzakelijke reizen te maken),
 • Het niet mogen vliegen van vliegtuigmaatschappijen op het vliegveld Málaga, Almería en/of Granada vanwege deze overheidsmaatregelen,
 • Elke andere reden zal in overleg met Casa de la Luz Polopos moeten worden besproken, maar moet in ieder geval samenhangen met de overheidsmaatregelen.

De overheidsmaatregelen moeten op het moment van de vakantie gelden en moeten kunnen worden geverifieerd door Casa de la Luz.

 1. Tot slot

Casa de la Luz Polopos heeft zijn uiterste best gedaan de appartementen, hun ligging, de omgevingen en de activiteiten in de omgeving zo juist en volledig mogelijk op zijn website te omschrijven. Desondanks is Casa de la Luz Polopos niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen of onjuistheden.

Casa de la Luz Polopos heeft het recht de gepubliceerde informatie, inclusief prijzen, foto’s en beschrijvingen op elk moment te wijzigen.

Casa de la Luz Polopos heeft het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen wanneer nodig.

De Hoofdboeker wordt geacht kennis genomen te hebben van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. In ieder geval heeft de Hoofboeker uitdrukkelijk ingestemd met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bij het plaatsen van de boeking.